Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumeratanaujienos
2020-08-07 KVIETIMAS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS TEIKTI PARAIŠKAS

Pagėgių savivaldybės administracija kviečia Pagėgių savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus teikti paraiškas finansavimo gavimui iš savivaldybės biudžeto lėšų. Paraiškos priimamos ir registruojamos nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. Pagėgių savivaldybės administracijos priimamajame (Vilniaus g. 11, Pagėgiai, II aukštas).

Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu ir susegti į bylą, lapai sunumeruoti. Paraiškos pateikiamos vokuose (ant voko užrašyti: Pagėgių savivaldybės verslo subjektų paraiškų svarstymo komisijai).

Daugiau

2020-08-06 Pranešimas dėl VVG "Pagėgių kraštas" neeilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimo
2020-08-05 Mero sveikinimai

Auksinių vestuvių proga Savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius ir Lumpėnų seniūnijos seniūnė Danguolė Mikelienė sveikino Kerkutviečių kaimo gyventojus Oną ir Pranciškų Križanauskus.

Apsilankymo metu Savivaldybės meras pasidžiaugė ilgamete santuoka ir linkėjo dar ilgų ir laimingų ateinančių metų kartu.

Daugiau

2020-08-05 Pagėgių savivaldybės teritorijoje vyko bekelės lenktynių maratonas

Liepos 29 – rugpjūčio 1 dienomis Tauragės ir Pagėgių savivaldybių teritorijoje vyko 2020 m. Lietuvos Baja (bekelės lenktynių) Čempionato ir Taurės antrojo etapo bei bekelės maratono „PERIMETRAS“ varžybos, kurias organizavo Viešoji įstaiga „Bekelės fiesta“. Apie 66 dalyvių ekipažų motociklais ir sportiniais automobiliais varžėsi dėl prizinių vietų ir sportinio pripažinimo. Lietuviškuoju Dekaru vadinamas maratonas sulaukė dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio šalių.

Daugiau

2020-08-05 Skelbimas
2020-08-03 Projekto „Pagėgių savivaldybės, Stoniškių ir Benininkų k. v., projekto, Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų projektų parengimas, Nemuno žemupyje, Nemuno mažųjų upių paba

Informuojame, kad 2020 rugpjūčio mėn. 19 d. 17:10 val. vyks projekto „Pagėgių savivaldybės, Stoniškių ir Benininkų k. v., projekto, Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų projektų parengimas, Nemuno žemupyje, Nemuno mažųjų upių pabaseinyje“ projektinių pasiūlymų pristatymas.

Daugiau

2020-08-03 Paskirstytos Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšos

Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų paraiškų vertinimo komisija paskirstė Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšas, kurios skirtos nevyriausybinių organizacijų projektų įgyvendinimui.

Daugiau

2020-08-03 Pasikeitimai dėl piniginės socialinės paramos gavimo, gavus darbo paieškos išmoką

Vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, piniginė socialinė parama (socialinė pašalpa ir (ar) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos) yra skiriama, kai gyventojai išnaudoja visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes.

Daugiau

2020-08-03 BUVUSIO NATKIŠKIŲ MEDICINOS PUNKTO PATALPŲ VIEŠO NUOMOS KONKURSOS SĄLYGOS
2020-07-31 ĮVYKO 2020 METŲ PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ I-ASIS ETAPAS

Kasmet VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ organizuojamos Pagėgių savivaldybės seniūnijų sportinės žaidynės šiemet vyko liepos 25 dieną, Natkiškiuose, tradicinės vasaros šventės „Šventa Ona – duonos ponia“ metu.

Žaidynių I-asis etapas prasidėjo vidurdienį ir tęsėsi iki vakaro. Seniūnijų sportininkai ir mėgėjai varžėsi stalo teniso, smiginio, vyrų parko tinklinio 3x3, moterų parko tinklinio 3x3, krepšinio 3x3 – 20 – 40 metų, 40 ir daugiau metų amžiaus varžybose.

Daugiau

2020-07-28 Skelbimas

Daugiau

2020-07-27 Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus (Vilkyškių seniūnija)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", UAB Energetikos projektavimo institutas informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus statinio „Kitų inžinerinių statinių (vėjo elektrinės), Vilkyškių sen., Pagėgių sav., naujos statybos projektas“ projektavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus statoma 4 naujos vėjo jėgainės, skirtos elektros energijos gamybai.

Projektavimas vykdomas Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais, kai neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statybos darbai žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8832/0004:0186, 8887/0002:0687, 8887/0002:0693, 8887/0002:0694 Vilkyškių sen., Pagėgių sav., yra leidžiami.

Daugiau

2020-07-27 Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", UAB Energetikos projektavimo institutas informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus statinio „Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 30/330 kV Piktupėnų VE TP, Birštoniškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. naujos statybos projektas“ projektavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus statomos naujos 330kV ir 30kV skirstyklos su moduliniais pastatais, skirtais apsaugų, ryšių, apskaitos ir kitos įrangos patalpinimui. Naujos skirstyklos skirtos naujai įrengiamo vėjo jėgainių parko prijungimui prie esamų tinklų.

Projektavimas vykdomas Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais, kai neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statybos darbai žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 8847/0004:162 Lumpėnų sen., Pagėgių sav., yra leidžiami.

Daugiau

2020-07-27 Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus (Natkiškių seniūnija)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", UAB Energetikos projektavimo institutas informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus statinio „Kitų inžinerinių statinių (vėjo elektrinės), Natkiškių sen., Pagėgių sav., naujos statybos projektas“ projektavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus statoma 3 naujos vėjo jėgainės, skirtos elektros energijos gamybai.

Projektavimas vykdomas Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais, kai neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statybos darbai žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8834/0003:0237, 8834/0003:0236, 8834/0003:0068 Natkiškių sen., Pagėgių sav., yra leidžiami.

Daugiau

2020-07-27 Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus (Lumpėnų seniūnija)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", UAB Energetikos projektavimo institutas informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus statinio „Kitų inžinerinių statinių (vėjo elektrinės), Lumpėnų sen., Pagėgių sav., naujos statybos projektas“ projektavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus statoma 10 naujų vėjo jėgainių, skirtų elektros energijos gamybai.

Daugiau

2020-07-20 KVIEČIAME TEIKTI NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ PARAIŠKAS

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo teikėjus, ketinančius pretenduoti į neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų finansavimą 2020 m. rugsėjo-gruodžio mėn., teikti NVŠ programos(ų) atitikties reikalavimams paraiškas (formą rasite čia). Pasirašytą ir užpildytą paraiškos originalą su prašymu ir kitais dokumentais, įrodančiais teisę ir galimybes vykdyti NVŠ veiklą, reikia pristatyti į Pagėgių savivaldybės administraciją (adresu: 203 k., Vilniaus g. 11, Pagėgiai) iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. NVŠ teikėjas gali teikti kelias NVŠ programas. Kiekvienai programai pildoma atskira NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma.

Daugiau

2020-07-16 INFORMACIJA ASMENIMS, ATVYKUSIEMS/GRĮŽUSIEMS IŠ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAVEIKTŲ ŠALIŲ

Atsižvelgiant į nepalankią situaciją dėl COVID-19 ligos  (koronaviruso  infekcijos), Sveikatos  apsaugos ministerija teikia rekomendacijas asmenims, atvykusiems/grįžusiems iš šalių, įrašytų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, kuris yra skelbiamas SAM internetiniame puslapyje http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas.

Daugiau

2020-07-15 PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ Į PAGĖGIŲ MENO IR SPORTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
2020-07-10 PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ Į PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
2020-06-02 KVIETIMAS

Daugiau

 

Archyvas

 

 

 

Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     

Prisijungimas gyventojams