Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2020-01-09 -
Potvynių prevencija – Šilgaliuose ir Panemunėje statomi pylimai

Pagėgių savivaldybė įgyvendina projektą „Naujų pylimų įrengimas Šilgaliuose ir Panemunėje, Pagėgių sav.“. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, vykdydama Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ ir remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. D1-683 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-006 priemonės „Potvynių rizikos valdymas“ patvirtintu finansavimo sąlygų aprašu, įpareigojo Pagėgių savivaldybę įgyvendinti projektą „Naujų pylimų įrengimas Šilgaliuose ir Panemunėje, Pagėgių sav.“ (toliau – Projektas).


Projektas vykdomas viešajai paslaugai teikti – potvynių rizikos valdymui. Vadovaujantis 2007 metų spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo, nustatyta, jog potvyniai gali tapti žmonių žūties ir jų persikėlimo priežastimi, padaryti žalą aplinkai, kelti didelį pavojų ekonominei plėtrai ir padaryti žalos ekonominei veiklai Bendrijoje.

Pylimas Panemunėje. Viešosios paslaugos pasiūlos apimtys nustatytos remiantis Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiu, kuriame pateikiama informacija, jog Pagėgių savivaldybėje aktyviai buvo taikomos kelios potvynių rizikos valdymo priemonės: inžinerinės, teisinės ir kitos priemonės. Žemėlapyje pateikiama informacija, jog inžinerinės priemonės buvo aktyviai taikomos Panemunėje (Pagėgių sav.) bei šalia esančioje teritorijoje. Kitos priemonės, apimančios didelę Pagėgių savivaldybės dalį, buvo teisinės. Šias priemones apima ir prevencinės priemonės, kurios pirmiausia yra įgyvendinamos valstybės mastu ir formuoja vietinę praktiką. Šiuo metu pagal Projekto finansuojamas veiklas yra baigiamas įrengti Panemunės miesto šiaurinės dalies apsauginis pylimas, kuris nuo Nemuno upės ir Užlenkio ežero potvynių grėsmės riziką sumažins iki 1 proc. per 100 metų.

Pylimas Šilgaliuose. Kitas projekto objektas yra „Naujų pylimų įrengimas Šilgalių kaime“. Pasinaudojant centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, atrinktas rangovas – AB „Panevėžio statybos trestas” projektiniams pasiūlymams ir techninio projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugoms atlikti. Rangovas artimiausiu metu parengs naujų pylimų įrengimo Šilgalių kaime projektinius pasiūlymus ir pateiks svarstyti visuomenei. Kadangi pylimo statyba yra betarpiškai susijusi su privačių žemės sklypų naudojimu, kviečiame suinteresuotus asmenis aktyviai dalyvauti, išsakyti savo pastabas ir pasiūlymus dėl racionalių sprendimų priėmimo.

Apsauginis pylimas pagal Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto įstatymą negali būti atskiru nekilnojamuoju daiktu, todėl yra parengti servituto nustatymo žemės sklypams planai, kurie bus derinami su kiekvienu sklypo savininku ar naudotoju ir bus pasirašomos servituto nustatymo sutartys. Pažymime, kad nuomojamų žemės sklypų servituto nustatymo sutartys bus pasirašomos su nuomojamo žemės sklypo savininku. Techninis projektas „Naujų pylimų įrengimas Šilgalių kaime“ turi būti parengtas per 10 mėnesių, todėl diskusijoms yra pakankamai laiko ir galima priimti kuo palankesnius visuomenei sprendimus.

 

Planuojamo pylimo numatoma trasa

 

Klaipėdos mėsinės prieigos (1)

Klaipėdos mėsinės prieigos (2)

Rajoninis kelias į Kucus

 

 

Pagėgių savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

 
Atgal   Spausdinti