Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos VI-ojo šaukimo 11-ojo posėdžio, vykusio 2019 m. gruodžio 19 d., sprendimų sąrašas

Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-194

Dėl  Pagėgių savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.

2. 

T-195

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

3. 

T-196

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

4. 

T-197

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr.T-88 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

5. 

T-198

Dėl piniginės socialinės paramos Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

6. 

T-199

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams Pagėgių savivaldybėje 2018–2020 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.

7. 

T-200

Dėl globos centro veiklos organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. 

T-201

Dėl  pritarimo projekto „Elektroninė demokratija − sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“ veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

9. 

T-202

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo  sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo.

10. 

T-203

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo T-40 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

11. 

T-204

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos strateginio planavimo komiteto sudarymo pakeitimo.

12.

T-205

Dėl asmens duomenų tvarkymo Pagėgių savivaldybės tarybos veikloje rekomendacijų patvirtinimo.

13. 

T-206

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo.

14. 

T-207

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

15.

T-208

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.

16. 

T-209

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (7).

 17.

T-210

Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktore Genovaite Švalkūniene.

 18.

T-211

Dėl Jūratės Mažutienės atleidimo iš Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės pareigų.