Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras


Pagėgių savivaldybės
meras
Virginijus Komskis

  
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2017-11-08 -
Kviečiame teikti paraiškas pagal Pagėgių savivaldybės 2016-2018 m. strateginio veiklos plano 6 programos „NVO, BENDRUOMENIŲ IR SVV RĖMIMO PROGRAMA“ 06.01.01. uždavinį „Remti Pagėgių savivaldybės NVO ir kitų bendruomenių programas“

Kviečiame teikti paraiškas pagal Pagėgių savivaldybės 2016-2018 m. strateginio veiklos plano 6 programos „NVO, BENDRUOMENIŲ IR SVV RĖMIMO PROGRAMA“ 06.01.01. uždavinį „Remti Pagėgių savivaldybės NVO ir kitų bendruomenių programas“, 2017 m. finansavimui gauti.

Paraiškas finansavimui gauti, gali teikti Pagėgių savivaldybės teritorijoje registruotos ir veikiančios nevyriausybinės organizacijos: asociacijos, bendruomenės.

Paraiškų  rėmimo tikslai –

1. Prisidėti prie Pagėgių savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano 6 pro­gramos „NVO, bendruomenių ir SVV rėmimo programa“ 01 uždavinio „Remti savivaldybės NVO, bendruomenių veiklą“, 06.01.01priemonės „Remti Pagėgių savivaldybės NVO ir kitų bendruomenių programas“  įgyvendinimo.

2.prisidėti prie Pagėgių savivaldybės NVO  ir bendruomenių veiklos stiprinimo ir skatinimo.

Paraiškos vertinamos pagal atitiktį  šiems  prioritetams:

1 prioritetas - parengtų projektų bendrafinansavimo rėmimas;

2 prioritetas - dalinis rėmimas – savivaldybės teritorijoje esančių vietos bendruomenėms priklausančių pastatų draudimo, remonto darbų ir šių pastatų, patalpų pritaikymo darbų bendruomenės poreikiams, inventoriaus įsigijimui ir remontui, taip pat jubiliejinių renginių organizavimui;

3 prioritetas - NVO veiklos, gyventojų ir ypač jaunimo aktyvumo skatinimui ir plėtrai, lygių galimybių užtikrinimui, krašto kultūrinio paveldo ir tradicijų puoselėjimui.

Paraiškose  remiamos prioritetinės  veiklos:

  1. Bendra Pagėgių savivaldybės NVO tarpusavio veikla, bendradarbiavimas su kitų LR savivaldybių ar užsienio šalių NVO;
  2. Bendruomenės iniciatyvumo didinimas;
  3. Kultūrinių ir sportinių tradicijų kūrimas;
  4. Pagyvenusių žmonių užimtumo organizavimas;
  5. Krašto etnokultūros išsaugojimas;
  6.  Bendruomenės švietimas.
  7. Kraštovaizdžio gerinimas, aplinkos tvarkymas.

Paraiškos priimamos iki 2017-11-17  d. 17.00 val.  adresu Vilniaus g. 11  Pagėgiai LT99288. Teikiama paraiška sunumeruota, susegta, 1 egzemplioriu - originalas. Paskutinio lapo antoje pusėje įrašomas lapų skaičius – skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas organizacijos antspaudu ir vadovo parašu.

 Kartu su paraiška pateikiami priedai:

1.Organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;

2. organizacijos įstatų kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;

3. projekto poreikį pagrindžiančių dokumentų (gyventojų nuomonės tyrimo medžiagos, apklausos anketų, susirinkimo protokolų ar kitų dokumentų) kopijas;

 
4. dokumento, įrodančio, kad nevyriausybinei organizacijai paskirta parama iš Nacionalinių, Europos Sąjungos ar kitų užsienio fondų, jei prašomos lėšos yra skirtos nevyriausybinių organizacijų parengtam projektui bendrafinansuoti, kopiją;

5. kitą papildomą su projektu susijusią medžiagą, kurią, paraiškos teikėjo manymu, reikia pateikti.

Papildomą informaciją teikia Pagėgių savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius Edmundas Incius tel +370 656 15026   el.paštas - incius.edmundas@gmail.com.

Paraiškos forma

 
Atgal   Spausdinti