Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Antrojo laipsnio valstybinės pencijos daugiavaikėms motinoms

Vadovaujantis nuo 2005 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų pakeitimo įstatymu buvo suteikta teisė gauti antrojo laipsnio valstybines pensijas motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 7 ir daugiau vaikų, jeigu šie asmenys yra sulaukę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto senatvės pensijos amžiaus arba pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d.I arba II grupių invalidais).
Kreipiantis dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos turi būti pateikti šie dokumentai:

1. dokumentai (charakteristikos, valstybinės archyvų sistemos įstaigų pažymėjimai arba šiose įstaigose saugomų dokumentų nuorašai ar išrašai ir panašiai), patvirtinantys asmens, kuriam prašoma skirti valstybinę pensiją, nuopelnus;
2. išrašas iš dokumentų apie asmens darbo veiklą;
3. autobiografija (biografija);
4. dvi fotografijos (2x3);
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) išduota darbingumo lygio pažyma (invalidumo pažymėjimas, išduotas iki 2005 m. liepos 1 d. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos), jeigu asmeniui nėra sukakęs senatvės pensijos amžius;
6. pažyma apie asmeniui paskirtų ir mokamų valstybinių socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ar valstybinių šalpos išmokų dydžius (atsižvelgiant į tai, kurios rūšies pensija ar išmoka paskirta ir mokama);
7. Lietuvos Respublikos piliečio paso ar Lietuvos Respublikos paso kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija. Tuo atveju, jeigu šiame punkte nurodytuose dokumentuose nėra įrašo apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą, – Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkymo įstaigų išduota pažyma apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (deklaruotos vietos pažyma);
8. visų vaikų charakteristikos, pateiktos mokymo įstaigų arba darbdavių, arba seniūnijų;
9. visų vaikų gimimo liudijimų nuorašai;
10. mirusių vaikų mirties liudijimų nuorašai;
11. dokumentų, įrodančių motinos ir (ar) vaikų pavardės keitimą, nuorašai, jeigu pavardė buvo keista.


Nustatant daugiavaikės motinos teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją, atsižvelgiama į šiuos kriterijus:
1. Daugiavaikės motinos pagimdyti vaikai turi būti gerai išauklėti (vaikai laikomi gerai išauklėtais, jeigu jie išauginti dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, gerbia savo tėvus, kitus šeimos narius, globoja juos senatvėje ir ligos ar kitos negalios atvejais, tausoja jų palikimą, laikosi visuomenės nustatytų elgesio normų);
Daugiavaikės motinos vaikas nelaikomas gerai išauklėtu, jeigu neatsižvelgiant į amžių jis teistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą – nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar neišnykęs; teistas už kitą nusikalstamą veiką, – kol neišnykęs teistumas.
2. Daugiavaikės motinos elgesys turi atitikti visuomenės pripažintas elgesio normas.
Dokumentai dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos priimami Pagėgių savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje.