Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Besilaukiančioms kūdikio moterims ir vaikus auginančioms šeimoms
Parama nėščiai moteriai

Nėščiai moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės pašalpos, iki numatytos gimdymo datos likus 70 kalendorinių dienų skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (260 Lt) vienkartinė išmoka.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

 1. prašymas;
 2. asmens tapatybės dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba Lietuvos Respublikos pasas, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
 3. sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma apie nėštumą;
 4. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas (jei turi) ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažyma, kad moteriai nėra paskirta ir nemokama motinystės pašalpa, jeigu savivaldybės administracija nėra sudariusi asmens duomenų teikimo sutarties su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

Gimus vaikui

 • Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (1430 Lt) vienkartinė išmoka.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

 1. prašymas;
 2. asmens tapatybės dokumentas;
 3. civilinės metrikacijos skyriaus išduota nustatytos formos pažyma išmokai gauti.

Įvaikintam vaikui

 • Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimusiam vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (1430 Lt) vienkartinė išmoka.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

 1. prašymas;
 2. asmens tapatybės dokumentas ir vaiko gimimo liudijimas;
 3. teismo sprendimas įvaikinti.

Auginantiems vieną ar du vaikus (iki 2009 m. kovo 1 d.)

 • Kiekvienam vaikui iki 3 metų skiriama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (97,5 Lt) išmoka per mėnesį.
 • Kiekvienam vaikui nuo 3 iki 18 metų ir vyresniam, kuris mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ir (ar) pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, bet ne ilgiau, kaip iki 21 metai, skiriama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (52 Lt) išmoka per mėnesį.

Auginantiems vieną ar du vaikus (nuo 2009 m. kovo 1 d.)

 • Kiekvienam vaikui iki 3 metų skiriama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (97,5 Lt) išmoka per mėnesį.
 • Kiekvienam vaikui nuo 3 iki 18 metų ir vyresniam, kuris mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ir (ar) pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, bet ne ilgiau, kaip iki 21 metai, skiriama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (52 Lt) išmoka per mėnesį, jei pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 3 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (1050 Lt). 

Auginantiems tris ar daugiau vaikų (iki 2009 m. kovo 1 d.)

 • Kiekvienam vaikui iki 3 metų skiriama 1,1 bazinės socialinės išmokos  dydžio (143 Lt) išmoka per mėnesį.
 • Kiekvienam vaikui nuo 3 iki 18 metų ir vyresniam, kuris mokosi pagal bendrojo lavinimo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet tik iki jam sukaks 24 metai, skiriama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (97,5 Lt) išmoka per mėnesį.

Auginantiems tris ar daugiau vaikų (nuo 2009 m. kovo 1 d.)

 • Kiekvienam vaikui iki 3 metų skiriama 1,1 bazinės socialinės išmokos  dydžio (143 Lt) išmoka per mėnesį.
 • Kiekvienam vaikui nuo 3 iki 18 metų ir vyresniam, kuris mokosi pagal bendrojo lavinimo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet tik iki jam sukaks 24 metai, skiriama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (97,5 Lt) išmoka per mėnesį, jei pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 3 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (1050 Lt).

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:

 1. prašymas; 
 2. asmens tapatybės dokumentas;
 3. vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai);
 4. mokyklos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi;
 5. pažyma iš kito iš vaiko tėvų (įtėvių) gyvenamosios vietos savivaldybės, kad jam išmoka nėra paskirta ir nemokama jo gyvenamosios vietos savivaldybėje, jeigu vaiko tėvų (įtėvių) gyvenamosios vietos yra skirtingose savivaldybėse;
 6. ištuokos liudijimas, jei vaiko tėvai yra nutraukę santuoką;
 7. mirties liudijimas, jei vienas iš vaiko tėvų miręs. 


Išmoka vaikui nepriklauso, jei jis yra pilnametis ar emancipuotas ir turi savo vaikų, asmuo susituokia, yra paskelbta paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, asmuo yra pilnametis, atliekantis bausmę, sulaikytas ar suimtas.

Privalomosios pradinės karo tarnybos kario šeimai

 • Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio (195 Lt) išmoka per mėnesį. 

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

 1. prašymas;
 2. asmens tapatybės dokumentas;
 3. pažyma iš apskrities, rajono teritorinio gynybos štabo apie vaiko tėvo pašaukimą į privalomąją karo tarnybą.

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl išmokų vaikams?

Dėl išmokų gali kreiptis bet kuris iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų, globėjas (rūpintojas) arba pats 18 metų ir vyresnis asmuo.

Dėl išmokų už vaikus reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę. Jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturima - į savivaldybę, kurioje gyvenama.

Dėl išmokos vaikui, išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui kreiptis galima nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. Jei šeima kreipsis vėliau, priklausanti jai išmoka bus paskirta ir sumokėta nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos.

Dėl vienkartinės išmokos  įvaikintam vaikui reikia kreiptis  ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.

Dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sveikatos priežiūros įstaigos pažymos išdavimo dienos.

Daugiau informacijos apie išmokas vaikams rasite:

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme Nr. I-621 (Žin., 1994, Nr.89-1706; 2004, Nr. 88-3208),
 
Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr.801 (Žin., 2004, Nr.100-3724).

Socialinė apsaugos ir darbo ministerija