Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2019-08-08 -
Išplėstinės seniūnaičių sueigos apsisprendė dėl prioritetinių projektų

Pagėgių savivaldybės seniūnijose vyko išplėstinės seniūnaičių sueigos, kuriose apsispręsta priimti prioritetines veiklas, dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo.


 

Kiekviena seniūnaičių sueiga protokolu patvirtino šias prioritetines veiklas:

Pagėgių seniūnija, 2019-08-05 protokolas Nr. 8-3,  12.3., 12.5., 12.6., 12.1. veiklos. 
Lumpėnų seniūnija, 2019-07-22 protokolas Nr. K12-21,  12.3., 12.5., 12.6., 12.1. veiklos. 
Vilkyškių seniūnija, 2019-07-24 protokolas Nr. 15-1,  12.6., 12.3., 12.1., 12.4., 12.5. veiklos. 
Natkiškių seniūnija, 2019-07-24 protokolas Nr. VN-19,  12.6., 12.3., 12.1., 12.4., 12.5. veiklos. 
Stoniškių seniūnija, 2019-08-07 protokolas Nr. 6-8,  12.3., 12.5., 12.6., 12.1. veiklos.

Veiklos aprašytos Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. A1-534 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriuje.
Pagėgių savivaldybės patvirtintame apraše
numatytos 6 tinkamos finansuoti veiklos:
12.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
12.2. vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);
12.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);
12.4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
12.5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);
12.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

Pagėgių savivaldybės seniūnijų išplėstinėms seniūnaičių sueigoms apsisprendus dėl prioritetinių veiklų patvirtinimo, Pagėgių savivaldybė artimiausiu metu skelbs kvietimą (konkursą) teikti paraiškas projektų finansavimui gauti.

 
Atgal   Spausdinti