PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
Meras


Pagėgių savivaldybės
meras
Virginijus Komskis

  
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2017-04-20 -
Tarybos posėdis

2017 m. balandžio 27 d., 10 val., Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje  (Vilniaus g. 11, Pagėgiai) vyks Pagėgių savivaldybės V-jo šaukimo tarybos 27 posėdis.


 Posėdžio klausimai


 Pagėgių savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks:

Strateginio planavimo –  2017 m. balandžio 24 d. (pirmadienis) 9.00 val.

Socialinių reikalų ir teisėtvarkos – 2017 m. balandžio 24 d. (pirmadienis) 15.00 val.

Teritorijų ir kaimo reikalų –  2017 m. balandžio 24 d. (pirmadienis) 16.00 val.

Ekonomikos ir finansų – 2017 m. balandžio 25 d. (antradienis) 13.00 val.

 

Preliminari Pagėgių savivaldybės komitetų ir tarybos  27-ojo posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 27-ojo posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos ir mero 2016 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėja - Rita Vidraitė, Mero patarėja.
 3.  Dėl patalpų  perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui.
  RengėjaLaimutė Šegždienė, Turto valdymo skyriaus vedėja.
 4. TDėl sutikimo priimti valstybės turtą.
  RengėjaLaimutė Šegždienė, Turto valdymo skyriaus vedėja.
 5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2018 metams nustatymo.
  Rengėja - Dalija Irena Einikienė, Administracijos vyriausioji ekonomistė.
 6. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2017 metams.
  Rengėja - Dalija Irena Einikienė, Administracijos vyriausioji ekonomistė.
 7. Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2018 metams.
  Rengėja - Dalija Irena Einikienė, Administracijos vyriausioji ekonomistė.
 8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.
  Rengėja - Dalija Irena Einikienė, Administracijos vyriausioji ekonomistė.
 9. Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo.
  Rengėja - Dalija Irena Einikienė, Administracijos vyriausioji ekonomistė.
 10. Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo.
  Rengėja - Dalija Irena Einikienė, Administracijos vyriausioji ekonomistė.
 11. Dėl pritarimo partnerystės sutarties sąlygoms, įgyvendinant projektą ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.
  Rengėja- Kristina Vaizgėlienė, Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriaus  vyriausioji  specialistė gamtosaugai ir paminklosaugai.                                    
 12. Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui šilumos ūkio specialiojo plano koregavimui (atnaujinimui) organizuoti.
  Rengėja - Rasa Žuklijūtė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
 13. Dėl  Pagėgių savivaldybėje tėvų globos netekusio vaiko (-ų) socialinės globos (rūpybos)  šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  Rengėja - Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 14. Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų organizavimo, teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  Rengėja - Birutė Danielienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.
 15. Dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  Rengėja - Birutė Danielienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.
 16. Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Pagėgių savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo.
  Rengėja - Birutė Danielienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.
 17.  Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  Rengėja - Virginija Sirvidienė,  Švietimo skyriaus vedėja.
 18. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1).
  Rengėja -Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja
 19. Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.
  Rengėja -Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.                                                               
 20. Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.
  Rengėja -Rūta Fridrikienė, Finansų skyriaus vedėja.      
 21. Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėja - Dalia Šėperienė, Bendrojo ir juridinio skyriaus vedėja
 22. Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėjas - Edvinas Kriščiūnas, Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkas.
 23. Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėja - Irena Levickienė, vyriausioji specialistė sveikatai ir sanitarijai.
 24. Dėl Pagėgių savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo.
  Rengėja - Irena Levickienė, vyriausioji specialistė sveikatai ir sanitarijai.
 25.  Dėl VšĮ ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo  ir 2017 metų įstaigos veiklos užduočių patvirtinimo.
  Rengėja - Dalija Irena Einikienė, Administracijos vyriausioji ekonomistė.
 26. Dėl pritarimo  viešosios įstaigos ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ 2016 metų vadovo veiklos ataskaitai.
  Rengėja - Irena Levickienė, vyriausioji specialistė sveikatai ir sanitarijai.
 27.  Dėl Pagėgių savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 28. Rengėja - Dalija Irena Einikienė, Administracijos vyriausioji ekonomistė.
 29. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėja - Dalija Irena Einikienė, Administracijos vyriausioji ekonomistė.                                               
 30. Dėl pritarimo Pagėgių vaikų globos namų vadovo  2016 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėja - Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 31. Dėl pritarimo Pagėgių  palaikomojo gydymo,  slaugos ir senelių globos namų vadovo 2016 metų veiklos  ataskaitai.
  Rengėja - Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 32. Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro vadovo  2016 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėja - Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 33. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėja - Ingrida Jokšienė, vyriausioji specialistė kultūrai.
 34. Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėja - Ingrida Jokšienė, vyriausioji specialistė kultūrai.
 35. Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Kultūros centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėja - Ingrida Jokšienė, vyriausioji specialistė kultūrai.
 36. Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos  vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėja - Ingrida Jokšienė, vyriausioji specialistė kultūrai.
 37. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai naudotis Pagėgių savivaldybės Kultūros centro patalpomis“ pakeitimo.
  RengėjaLaimutė Šegždienė, Turto valdymo skyriaus vedėja.
 38.  Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės viešajai įstaigai „Sporto ir turizmo centras“ naudotis Pagėgių savivaldybės Kultūros centro patalpomis.
  RengėjaLaimutė Šegždienė, Turto valdymo skyriaus vedėja.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Virginijus Komskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atgal   Spausdinti  
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Balandis
    2017     

Prisijungimas gyventojams

 

 

 

© Pagėgių savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.