Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2018-09-10 -
Papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal Pagėgių savivaldybės 2016-2018 m. strateginio veiklos plano 6 programos “NVO, bendruomenių ir SVV rėmimo programa“, 02 uždavinio „Remti SVV plėtrą Pagėgių savivaldybės teritorijoje“

Papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal Pagėgių savivaldybės 2016-2018 m. strateginio veiklos plano 6 programos “NVO, bendruomenių ir SVV  rėmimo programa“, 02 uždavinio „Remti SVV plėtrą Pagėgių savivaldybės teritorijoje“ priemonei 06.02.01. ,,Remti SVV plėtrą, siekiant didinti užimtumą Pagėgių savivaldybės teritorijoje“.


 

Vadovaujantis, 2017 m. birželio 29 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-103 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo paraiškų atrankos komisijos sudarymo, nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“, kviečiame teikti paraiškas pagal Pagėgių savivaldybės 2016-2018 m. strateginio veiklos plano 6 programos, 02 uždavinio, 06.02.01. priemonę „Remti SVV plėtrą, siekiant didinti užimtumą Pagėgių savivaldybės teritorijoje“ 2017 m. smulkaus ir vidutinio verslo subjektų vykdomų remiamų veiklų finansavimui gauti.

Paraiškas daliniam finansavimui gauti gali teikti juridinių asmenų registre registruoti ir Pagėgių savivaldybės teritorijoje veikiantys smulkaus ir vidutinio verslo subjektai.

Paraiškos teikiamos pagal šiuos veiklų finansavimo prioritetus:

1. naujų darbo vietų įkūrimas:

1.1. verslo subjektai/socialinės įmonės, kurie per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos įkūrė bent vieną naują (papildomą) darbo vietą ir joje įdarbino darbuotoją;

2. patalpų įrengimo, darbo įrankių, medžiagų, priemonių, reikalingų paslaugos teikimui ar produkto gamybai ir realizacijai įsigijimas;

3. dalies palūkanų už bankų kreditus padengimas:

4. savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančiose paroduose, verslo misijų mugių išlaidų kompensavimas – iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 500 eur per kalendorinius metus, verslo misijų išlaidų kompensavimas – iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 eur per kalendorinius metus;

5. naujų interneto svetainių kūrimas arba nuoma;

5.1. naujos įmonės steigimas. remiamos Pagėgių savivaldybėje įregistruotos įmonės nuo praėjusių kalendorinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Paraiškos priimamos nuo 2018-09-10 d. 8.00 val. iki 2018-09-24 d. 17.00 val. adresu Vilniaus g. 11 Pagėgiai, 99288. Paraiškos pateikiamos užklijuotuose vokuose.

Kartu su paraiška pareiškėjai pateikia:

1. organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;

2. organizacijos įstatų kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;

3. projekto poreikį pagrindžiančių dokumentų (gyventojų nuomonės tyrimo medžiagos, apklausos anketų, susirinkimo protokolų ar kitų dokumentų) kopijas;

4. išlaidas patvirtinančių dokumentų, jei prašoma SVV įmonių registracijos, verslo ar licenzijos įsigijimo išlaidoms kompensuoti, kopijas;

5. dokumento, įrodančio, kad verslo subjektui paskirta parama iš nacionalinių, Europos sąjungos ar kitų užsienio fondų, jei prašomos lėšos yra skirtos verslo subjektui parengtam projektui bendrafinansuoti, kopiją;

6. kitą papildomą su projektu susijusią medžiagą, kurią, paraiškos teikėjo manymu, reikia pateikti.

Pateikiami dokumentai turi būti sunumeruoti, susegti, paskutinio lapo antroje pusėje įrašomas bendras projekto lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas organizacijos antspaudu ir vadovo parašu.

Paraiškos pateikiamos originalas – 1 egzempliorius.

Paraiška

 
Atgal   Spausdinti