Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2021-01-22 -
Tarybos posėdis

2021 m. sausio 28 d., 12.00 val., vyks nuotolinis Pagėgių savivaldybės VI-jo šaukimo tarybos 23-asis posėdis.


 

 Posėdžio klausimai

Pagėgių savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks:

Teritorijų ir strateginio planavimo  – 2021 m. sausio 25 d. (pirmadienį), 14.00 val.

Socialinių reikalų ir teisėtvarkos - 2021 m. sausio 26 d. (antradienį), 10.00 val.

Ekonomikos ir finansų - 2021 m. sausio 26 d. (antradienį), 14.00 val.


Posėdžio klausimai


Posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 23-ojo posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. T1-4 Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo.
  Rengėja – Guoda Kazakevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 3. T1-5 Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2021-2031 metams patvirtinimo.
  Rengėja – Viktorija Uselienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.
 4. T1-1 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 5. T1-2 Dėl nematerialiojo, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 6. T1-3 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl pritarimo teikti projekto „Galimybė gyventi kitaip!“ paraišką, pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-413 „socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ pakeitimo.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 7. T1-6 Dėl valstybės turto nurašymo.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 8. T1-24 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-254 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo" pakeitimo.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 9. T1-7 Dėl Pagėgių savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo Pagėgių savivaldybės administracijai ir Pagėgių savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius.
 10. T1-15 Dėl Pagėgių savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius.
 11. T1-8 Dėl Pagėgių savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Pagėgių savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius.
 12. T1-9 Dėl Pagėgių savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius.
 13. T1-10 Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
  Rengėjas – Valdemaras Dikmonas, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius.
 14.  T1-23 Dėl Pagėgių savivaldybės 2021 – 2026 m. aplinkos monitoringo programos patvirtinimo.
  Rengėja – Edita Gedgaudė, Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.
 15. T1-11 Dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 16. T1-12 Dėl Pagėgių savivaldybės  vaiko globos centro 2020 metų veiklos ataskaitos.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 17. T1-13 Dėl Pagėgių savivaldybės  Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 18. T1-14 Dėl Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos.
  Rengėja – Elena Komskienė, Civilnės metrikacijos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja.
 19. T1-16 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  Rengėja –Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 20. T1- 19 Dėl Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos.
  Rengėja - Ingrida Jokšienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
 21. T1-18 Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos.
  Rengėja - Ingrida Jokšienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
 22. T1-21 Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
  Rengėja - Ingrida Jokšienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
 23. T1-17 Dėl Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitos.
  Rengėja - Ingrida Jokšienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
 24. T1-20 Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
  Rengėja - Ingrida Jokšienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
 25.  T1-22 Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Pagėgių savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  Rengėja – Jurgita Kunciūtė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė.

PAPILDOMI KLAUSIMAI

      26. T1-25 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl pritarimo vykdyti  derybas su Tauragės rajono savivaldybe dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo” pakeitimo.
       Rengėja – Ingrida Zavistauskaitė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyresnioji  specialistė.

 


 
Atgal   Spausdinti