Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2019-10-03 -
KVIEČIAME TRADICINES RELIGINES BENDRUOMENES IR BENDRIJAS TEIKTI PARAIŠKAS

Kviečiame tradicines religines bendruomenes ir bendrijas teikti paraiškas pagal Strateginio veiklos plano 6 programos „NVO, bendruomenių ir SVV rėmimo programą“ 01 uždavinio „Remti savivaldybės NVO, bendruomenių veiklą“, 06.01.02 priemonės „Prisidėti prie Apeigų paslaugų gerinimo religinėms bendrijoms ir bendruomenių nariams Pagėgių savivaldybėje“.


 

Pagėgių savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisijos posėdyje nutarta lėšų paskirstymo prioritetus išdėstyti tokia tvarka:

1. Tradicinių religinių bendruomenių teikiamų projektų dalinis finansavimas;

2. Maldos namų bei jos priklausinių išlaikymo išlaidų kompensavimas;

3. Nukentėjusiems maldos namams bei jos priklausiniams nuo nenugalimos jėgos (gaisro, gamtos stichijų ir pan.);

4. Tradicinių religinių bendruomenių kulto pastatų ar jų dalių bei patalpų statybos, remonto, konservavimo ir restauravimo darbams atlikti;

5. Bažnytinio inventoriaus įsigijimas.

Paraiškos registruojamos nuo 2019 m. spalio 4 d. iki 2019 m. spalio 11 d. Pagėgių savivaldybės administracijos priimamajame (Vilniaus g. 11, Pagėgiai, II aukštas).

Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti:

  • organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;
  • organizacijos įstatų kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;
  • išlaidas patvirtinančių dokumentų, jei prašoma religinių bendruomenių ir bendrijų registra­cijos išlaidoms kompensuoti, kopijas;
  • dokumento, įrodančio, kad religinėms bendruomenėms ir bendrijoms paskirta parama iš Naciona­linių, Europos Sąjungos ar kitų užsienio fondų, jei prašomos lėšos yra skirtos nevyriausybinių orga­nizacijų parengtam projektui bendrafinansuoti, kopiją;
  • kitą papildomą su projektu susijusią medžiagą, kurią, paraiškos teikėjo manymu, reikia pateikti.

Pateikti dokumentai turi būti sunumeruoti, susegti, paskutinio lapo antroje pusėje įrašomas bendras projekto lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas organizacijos antspaudu ir vadovo parašu. Paraiška pateikiama originali (vienas egzempliorius). Paraiškos pateikiamos vokuose.

Paraiškos forma

Paraiškos vertinimo kriterijai

 
Atgal   Spausdinti