Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Kategorijos ir tipo pasirinkimas
     PaieškaDokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Atsakingas asmuo Būsena Siųsta
 D?l vienkartin?s licenzijos idavimo prekiauti Stoniki? kaimo vent?je 'Kai praeit? atgal susigr?inam' A1-566 D. Butvydien?   314  Atsisiųsti
 D?l numeri? suteikimo patalpoms (butams) esan?ioms Pag?gi? savivaldyb?je, Pag?gi? seni?noje, Pag?gi? mieste A1-543 D. Butvydien?   321  Atsisiųsti
 D?l valstyb?s tarnautoj? ir darbuotoj?, dirban?i? pagal darbo sutartis, kuri? visas arba dalis darbo laiko skiriamas em?s ?kio ministerijos kuruojamoms valstybin?ms (valstyb?s perduotoms savivaldyb?ms) funkcijoms vykdyti, ilkaikymo ilaid? apskai?iavimo metodikos patvirtinimo A1-525 D. Butvydien?   603  Atsisiųsti
 D?l numerio suteikimo em?s sklypui su jame esan?iais statiniais Pag?gi? savivaldyb?je, Pag?gi? seni?ijoje, V?lai?i? kaime, Gluosni? gatv?je A1-521 D. Butvydien?   312  Atsisiųsti
 D?l socialinio b?sto nuomos sutarties sudarymo su Akvile Dad?riene A1-517 D. Butvydien?   321  Atsisiųsti
 D?l numeri? suteikimo patalpoms esan?ioms Pag?gi? savivaldyb?je, Pag?gi? seni?nijoje, Pag?gi? mieste A1-518 D. Butvydien?   309  Atsisiųsti
 D?l Pag?gi? savivaldyb?s administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. ?sakymo Nr. A1-29 'D?l keli? transporto veiklos licenzij?,licenzij? kopij?, leidimo veti keleivius lengvuoju automobiliu taksi, form? patvirtinimo ' 1,2,3, pried? pripainimo netekus galios A1-506 D. Butvydien?   358  Atsisiųsti
 D?l numerio suteikimo em?s sklypui su jame esan?iais statiniais Pag?gi? savivaldyb?je, Vilkyki? seni?nijoje, Vilkyki? miestelyje A1-470 D. Butvydien?   312  Atsisiųsti
 D?l numeri? suteikimo em?s sklypams su juose esan?iais statiniais Pag?gi? savivaldyb?je, Stoniki? seni?nijoje, Naujapievi? kaime A1-464 A. Einikis   302  Atsisiųsti
 D?l numeri? suteikimo em?s sklypams su juose esan?iais statiniais Pag?gi? savivaldyb?je, Pag?gi? seni?nijoje, Piktup?n? kaime A1-465 A. Einikis   316  Atsisiųsti
 D?l Pag?gi? savivaldyb?s teritorij? planavimo komisijos darbo nuostat? patvirtinimo A1-441 D. Butvydien?   541  Atsisiųsti
 D?l seni?nai?i? rinkim? seni?nijose grafiko tvirtinimo A1-432 D. Butvydien?   357  Atsisiųsti
 D?l numerio suteikimo em?s sklypui su jame esan?iais statiniais Pag?gi? savivaldyb?je, Stoniki? seni?nijoje, Maai?i? kaime A1-423 D. Butvydien?   460  Atsisiųsti
 D?l numerio suteikimo em?s sklypui su jame esan?iais statiniais Pag?gi? savivaldyb?je, Vilkyki? seni?nijoje, Kriokiki? kaime A1-420 D. Butvydien?   305  Atsisiųsti
 D?l numeri? suteikimo em?s sklypams su juose esan?iais statiniais Pag?gi? savivaldyb?je, Stoniki? seni?nijoje, Ruk? ir Lazd?n? kaime A1-419 D. Burvydien?   310  Atsisiųsti
 D?l numerio suteikimo em?s sklypui su jame esan?iais statiniais Pag?gi? savivaldyb?je, Stoniki? seni?nijoje, Anui? kaime A1-414 D. Butvydien?   289  Atsisiųsti
 D?L PAG?GI? SAVIVALDYB?S ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. LIEPOS 1 D. ?SAKYMO NR. A1-453 D?L GYVENAMOSIOS VIETOV?S BENDRUOMEN?S ATSTOVO SENI?NAI?IO RINKIMO TVARKOS APRAO 52 PUNKTO PAKEITIMO A1-390 D. Butvydien?   299  Atsisiųsti
 D?l numerio suteikimo em?s sklypui su jame esan?iais statiniais Pag?gi? savivaldyb?je, Lump?n? seni?nijoje, Kerkutvie?i? kaime A1-382 D. Butvydien?   294  Atsisiųsti
 D?l Pag?gi? savivaldyb?s administracijos direktoriaus 2014 m. balandio 24 d. ?sakymo Nr. A1-328 'D?l numeri? suteikimo em?s sklypams su juose esan?iais statiniais Pag?gi? savivaldyb?je, Pag?gi? seni?nijoje, Geni? kaime' priedo Nr. 1 keitimo A1-361 D. Butvydien?   290  Atsisiųsti
 D?l numerio suteikimo em?s sklypui su jame esan?iais statiniais Pag?gi? savivaldyb?je, Vilkyki? seni?nijoje, ereitlaukio kaime A1-341 D. Butvydien?   283  Atsisiųsti
 D?l numerio suteikimo em?s sklypui su jame esan?iais statiniais Pag?gi? savivaldyb?je, Pag?gi? seni?nijoje, Kulmen? kaime A1-340 D. Butvydien?   289  Atsisiųsti
 D?l ugdymo utikrinimo programos priemon?s Vaik? socializacijos projekt? r?mimas 2014 metais konkurso organizavimo tvarkos aprao patvirtinimo A1-326 D. Butvydien?   325  Atsisiųsti
 D?l numeri? suteikimo em?s sklypams su juose esan?iais statiniais Pag?gi? savivaldyb?je, Pag?gi? seni?nijoje, Geni? kaime A1-328 D. Butvydien?   291  Atsisiųsti
 D?l numerio suteikimo statiniui esan?iam Pag?gi? savivaldyb?je, Natkiki? seni?nijoje, Natkiki? kaime, Zos?s Petraitien?s gatv?je A1-329 D. Butvydien?   294  Atsisiųsti
 D?l patalp? perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutart? Pag?gi? savivaldyb?s Stoniki? bendruomenei A1-331 D. Butvydien?   308  Atsisiųsti
 D?l patalp? perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutart? ilgali? kaimo bendruomenei A1-323 D. Butvydien?   295  Atsisiųsti
 D?l 2013-2014 met? ildymo sezono pabaigos A1-322 D. Butvydien?   303  Atsisiųsti
 D?l Ernestos Maier paskyrimo techniniams darbo projektams atlikti A1-311 A. Einikis   435  Atsisiųsti
 D?l em?s sklypo formavimo ir pertvarkymo Pag?gi? mieste, Pag?gi? savivaldyb?je projekto rengimo A1-312 A. Einikis   315  Atsisiųsti
 D?l melioracijos griovi? tvarkymo darb? dokument?, reikaling? paramai gauti pagal Lietuvos kaimo pl?tros 2007-2013 met? programos priemon? 'pelno nesiekian?ios investicijos', rengimo proced?ros aprao A1-295 D. Butvydien?   394  Atsisiųsti
<< 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 42 >>