Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos V-ojo šaukimo 16-ojo posėdžio, vykusio 2016 m. birželio 22 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-128

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-129

Dėl pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugų teikimo Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centre  tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-130

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo (nauja redakcija).

Pripažintas netekus galios 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-143 "Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. "

 1.  

T-131

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

 
 

T-132

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 358 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį (Sodrai)“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-133

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 
 1.  

T-134

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Pagėgių priešgaisrinei tarnybai.

 
 1.  

T-135

Dėl sutikimo priimti savivaldybės nuosavybėn turtą iš uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice”.

 
 1.  

T-136

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (4). 
1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas 

 
 1.  

T-137

Dėl pritarimo projekto „Kultūros paveldo apsauga ir propagavimas bei turizmo formų plėtra Pagėgių ir Punsko regionuose“ veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-138

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-138 patvirtinto Pagėgių savivaldybės 2011−2021 metų strateginio plėtros plano priemonių plano papildymo. 
Priedas 

 
 1.  

T-139

Dėl pritarimo projekto ,,Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“ veiklai

 
 1.  

T-140

Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-141

Dėl pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (Fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos pastato stogo“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-142

Dėl pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (Fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Pagėgių savivaldybės kultūros centro pastato stogo“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-143

Dėl pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (Fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato stogo“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-144

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-145

Dėl dalyvavimo projekte „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“.

 
 1.  

T-146

Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Pagėgių savivaldybėje patvirtinimo.