Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2018-03-19 -
Tarybos posėdis

2018 m. kovo 29 d., 14 val., Pagėgių savivaldybės posėdžių salėje  (Vilniaus g. 11, Pagėgiai) vyks Pagėgių savivaldybės V-jo šaukimo tarybos 38 posėdis.


 Posėdžio klausimai

Kviečiame Jus dalyvauti.

Pagėgių savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks:

Ekonomikos ir finansų – 2018 m. kovo 22 d. (ketvirtadienis), 13.00 val.

Socialinių reikalų ir teisėtvarkos – 2018 m. kovo 23 d. (penktadienis), 8.30 val.

Teritorijų ir kaimo reikalų – 2018 m. kovo 23 d. (penktadienis), 14.00 val.

Strateginio planavimo –  2018 m. kovo 26 d. (pirmadienis), 9.00 val.

Preliminari Pagėgių savivaldybės tarybos  38-ojo posėdžio darbotvarkė

 

 1. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 38-ojo posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. T1-35 Dėl pritarimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo.
  Rengėja – Virginija Sirvydienė, Švietimo skyriaus vedėja.
 3. T1-36 Dėl pritarimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo.
  Rengėja – Virginija Sirvydienė, Švietimo skyriaus vedėja.
 4. T1-37 Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo.
  Rengėja – Virginija Sirvydienė, Švietimo skyriaus vedėja.
 5. T1-38 Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo.
  Rengėja – Virginija Sirvydienė, Švietimo skyriaus vedėja.
 6. T1-39 Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo.
  Rengėja – Virginija Sirvydienė, Švietimo skyriaus vedėja.
 7. T1-40 Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo.
  Rengėja – Virginija Sirvydienė, Švietimo skyriaus vedėja.
 8. T1-41 Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo.
  Rengėja – Virginija Sirvydienė, Švietimo skyriaus vedėja.
 9. T1-42 Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo.
  Rengėja – Virginija Sirvydienė, Švietimo skyriaus vedėja.
 10. T1-51  dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėjas – Dainius Kinderis, Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius.
 11. T1-55 Dėl Pagėgių savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
  Rengėjas – Eugenijus Dargužas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.
 12. T1-43 Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo.
  Rengėja – Irena Levickienė, Vyriausioji specialistė sveikatai ir sanitarijai.
 13. T1-44 Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo.
  Rengėja – Irena Levickienė, Vyriausioji specialistė sveikatai ir sanitarijai.
 14. T1-45 Dėl pritarimo Šilutės rajono  savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros Pagėgių savivaldybėje 2017 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėja – Irena Levickienė, Vyriausioji specialistė sveikatai ir sanitarijai.
 15. T1-46 dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės  Narkotikų kontrolės komisijos  2017 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėja – Irena Levickienė, Vyriausioji specialistė sveikatai ir sanitarijai.
 16. T1-47 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d.  sprendimo Nr. T-26 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo.
  Rengėja – Irena Levickienė, Vyriausioji specialistė sveikatai ir sanitarijai.
 17. t1-52 dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2018 – 2019 mokslo metams nustatymo.
  Rengėja – Virginija Sirvydienė, Švietimo skyriaus vedėja.
 18. T1-59 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
  Rengėja – Virginija Sirvydienė, Švietimo skyriaus vedėja.
 19. T1-31 Dėl patalpų suteikimo neatlygintinai valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai.
  Rengėja - Laimutė Šegždienė, Turto valdymo skyriaus vedėja.
 20. T1-32 dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms“ pakeitimo.
  Rengėja - Laimutė Šegždienė, Turto valdymo skyriaus vedėja.
 21. T1-33 dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros.
  Rengėja - Laimutė Šegždienė, Turto valdymo skyriaus vedėja.
 22. T1-50 Dėl patalpų perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Žukų kaimo bendruomenei.
  Rengėja - Laimutė Šegždienė, Turto valdymo skyriaus vedėja.
 23. T1-34 dėl nepanaudotų Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, kitoms  socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo.
  Rengėja – Daiva Vaitiekienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 24. T1-48 dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą patvirtinimo Alvidui Einikiui.
  Rengėja – Jurgita Kunciūtė, Bendrojo ir juridinio skyriaus vyriausioji specialistė.
 25. T1-49 dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą patvirtinimo Sigitui Stoniui.
  Rengėja – Jurgita Kunciūtė, Bendrojo ir juridinio skyriaus vyriausioji specialistė.
 26. T1-53 dėl  pritarimo paraiškos „Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogas −  sąlyga efektyviam valdymui“ rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.
  Rengėja – Loreta Razutienė, Strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 27. T1-54 dėl  pritarimo paraiškos „Tikslinės turizmo traukos vietovės tarp Vakarų ir Rytų Europos sukūrimas, propagavimas ir plėtra“ rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.
  Rengėja – Loreta Razutienė, Strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 28. T1-56 dėl Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.
  Rengėja – Ingrida Zavistauskaitė, Bendrojo ir juridinio skyriaus vyresnioji specialistė.
 29. T1-57 dėl Pagėgių savivaldybės įstaigų teikiamų asmeninės higienos ir priežiūros kainų nustatymo.
  Rengėja - Dalija Irena Einikienė, Administracijos vyriausioji ekonomistė.
 30. T1-58 Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių seniūnijos Kentrių kadastro vietovės valstybinės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano tikslinimo.
  Rengėja – Ernesta Maier, Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja – vyriausioji architektė.

 

 

 
Atgal   Spausdinti