Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2018-07-05 -
Informuojame, kad pradedamas rengti Pagėgių savivaldybės dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano koregavimas.

Planavimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. A1-64  „Dėl Pagėgių savivaldybės dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.


Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės.

Planuojama teritorija – Pagėgių miesto  teritorija.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – nustatyti Pagėgių savivaldybė dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programoje, patvirtintoje Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. A1-65.

Planavimo tikslai:

1.Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendinius.

2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane suplanuotų teritorijų sprendinius, siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir vertybių atkūrimą,

Planavimo uždaviniai:

1. Patikslinti gamtinio  karkaso  ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių miesto kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, išplėtoti jų vizualinę apsaugą;

2. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Pagėgių miesto gamtinio karkaso dalyje - Benininkų upelio teritorijoje, patikslinti Pagėgių miesto bendrojo plano sprendinius, sudarant platesnes galimybes visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  kraštovaizdžio formavimą ir ekologinę būklę.

3. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos išvadas, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos nuostatas bei įvertinus visuomenės pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius anksčiau suplanuotose teritorijose V16, C5, C6, C2  ir V11.

4. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo tipo žymėjimo indeksus ir  spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus.

Planavimo darbų programa patvirtinta Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. A1-65

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.

Planavimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus  g. 9, 99288 Pagėgiai, tel. 8 441 57482, faksas 8 441 57874,  el. p. info@pagegiai.lt. Informaciją teikia Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja - vyriausioji  architektė Ernesta Maier tel. (8 441) 70400, el. paštas: e.maier@pagegiai.lt

Plano rengėjas – UAB „Nemuno deltos projektai“ Turgaus  g. 5, 99132 Šilutė, tel. (8 441) 51443, el. paštas info@deltosprojektai.lt. Projekto vadovė: Alma Čepienė, tel. (8 441) 61644, el. paštas: alma@ndp.lt

Planavimo terminai – 2017-2018 m.

Viešas supažindinimas su Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimo sprendiniais vyks nuo 2018-07-09 iki 2018-07-20 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Pagėgių savivaldybės administracijos patalpose.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir planavimo organizatoriui raštu adresu Vilniaus  g. 9, 99288 Pagėgiai ir (ar) el. paštu info@pagėgiai.lt ir per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: https://www.pagegiai.lthttp://www.tpdris.lt.

Planavimo organizatorius

 
Atgal   Spausdinti