Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras


Pagėgių savivaldybės
meras
Virginijus Komskis

  
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2018-10-12 -
Įvykdyta projekto veikla - vadovų mokymai

Tauragės regiono keturių savivaldybių politikai ir administracijų specialistai atsakingi ir dirbantys su paslaugų gyventojams teikimu, dalyvavo mokymuose penkiose šiaurės Ispanijos savivaldybėse. Mokymai buvo bendro Tauragės regiono viena iš projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. 1 etapas“ finansuotų veiklų.

Tauragės regiono savivaldybės dar 2017 m. gruodžio mėnesyje savo bendrame darbiniame susitikime bendru susitarimu nutarė vykti į Šiaurės Ispaniją. Pasirinktos Santandero, Oviedo, Burgos, Bilbao, Vitorijos - Gazteis savivaldybės bei susitikimas Lietuvos ambasadoje Madride.

Projekto mokymų dalyvių grupę sudarė po 7 dalyvius iš kiekvienos savivaldybės ir projekto vadovas su finansininku. Viso mokymų vizite dalyvavo 30 asmenų.


Projekto mokymų vizito tikslas buvo pasisemti gerosios patirties, pamatyti naujoves paslaugų gyventojams teikimo sferoje, bendravimo su gyventojais ir problemų sprendimų, planavimo srityje.

Ką davė dalykinis mokymų vizitas Ispanijos savivaldybėse? Tai galimybė pamatyti ne iš šalies, o susipažinti su visais procesais savivaldybės ir kitų lankomų įstaigų viduje, pamatyti patirtį, problemas ir išgirsti jų sprendimų būdus. Galimybę pabendrauti asmeniškai užmegzti ryšius, padiskutuoti apie Tauragės regionui aktualius galimus naujus bendradarbiavimo projektus. Susitikime Lietuvos ambasadoje susiformavo naujų  žaliųjų miesto plėtros projektų idėjos tarp Burgos, Jurbarko, Šilalės bei Pagėgių savivaldybių, bei Vitorijos Gazteis ir Tauragės rajono savivaldybės.

Mokymų vizitas prasidėjo nuo Madrido. Nuvažiavus 440 km. aplankyta pirmoji Ispanijos savivaldybė – Santanderas, Kantabrijos regiono centras. Miesto merė pristatė jį kaip „išmanųjį miestą“, susipažindino su gerai išplėtota informacine sistema, kuri padeda savivaldybei teikti kokybiškas paslaugas, identifikuoti problemas, gauti operatyvią informaciją per sistemas, taip pat iš gyventojų apie problemas įvairiose srityse ir operatyviai jas šalinti. Savo pranešimuose Santandero savivaldybės atsakingi vadovai pademonstravo pačias aktualiausias gyventojams teikiamas paslaugas - atliekų tvarkymą, vandens tiekimą, apšvietimo organizavimą, miesto švaros palaikymą ir infrastruktūros nuolatinį gerinimą, IT plėtrą ir jų prieinamumą gyventojams. Mūsų regiono savivaldybių atstovus labai sudomino visi pranešimai, juolab buvo organizuota miesto apžvalga, kurios metu galima buvo įsitikinti kaip atrodo konteineriai su įmontuotais tūrio davikliais, kaip pritaikomi paveldo objektams, išmaniojo miesto, jaunimo užimtumo veikloms.

Sekančios dienos vizitas prasidėjo nuvažiavus 194 km. Į Asturijos regiono centrą Oviedo. Šio miesto meras pasveikinęs Lietuvos delegaciją, trumpai pristatė savo miestą, valdymą, biudžetą ir pagrindinius įgyvendintus bei planuojamus projektus. Atskirų sričių vadovai apžvelgė teikiamas paslaugas gyventojams. Pristatė savivaldybės planavimo procesus. Ypatingai mokymų dalyvius sudomino strateginių planų rengimas, kuris prasideda rengiant ilgalaikius plėtros planus politikams ir politinėms partijoms tariantis kartu su gyventojais, susitariama kokie darbai, projektai reikalingi vykdyti sekantiems dešimčiai metų. Prieš rinkiminę kampaniją politinės partijos labai atidžiai išstudijuoja plėtros planus ir tuo pagrindu sudaro savo rinkimines programas. Laimėjusios rinkimus partijos su savivaldybės administracijos departamentais sudėlioja finansiškai pagrįstą 4 metų veiklos planą, kurio įgyvendinimą stebi naudodami atitinkamas IT sistemas.

   

 

Panašią situaciją paslaugų gyventojams teikime tik su dar labiau išvystyta informacinių technologijų sistema pamatėme ir kitose aplankytose savivaldybėse. Burgos savivaldybėje (Kastilijos ir Loeono regionas), kaip ir Santandere labai išvystytos IT paslaugos, nors apie 50 proc. gyventojų dar vis naudojasi vienu langeliu savivaldybėje, atnešdami popierinius dokumentus. Savivaldybė parodė, kokį ypatingą dėmesį skiria gyventojams: senjorų, jaunų šeimų, jaunimo užimtumui. Turi daug užimtumo centrų. Pritaiko nenaudojamus pastatus gyventojų užimtumui. Jiems labai svarbu, kad jaunimas nebūtų gatvėse, o turėtų kur save išreikšti, sudaro jiems galimybę turėti patalpas veiklai, suteikia įrangą. Visose savivaldybėse buvome labai nuoširdžiai priimami, tačiau Burge jau vizito pabaigoje pradėjo megztis dalykiniai santykiai, kalbama apie galimus bendrus projektus naudingus abiejų šalių gyventojams. Burgos statistika labai įdomi – vidutinis atlyginimas savivaldybėje 30.000 eurų per metus, vidutinis pensijos dydis 1008 eurai per mėnesį. Labai mažas nedarbo lygis.

 

Kitas vizitas – Bilbao savivaldybė (Baskų regionas), nutolusi apie 64 km. nuo Burgos. Šioje savivaldybėje IT sistema dar labiau išvystyta. WiFi veikia bet kurioje miesto dalyje, miestas švarus tvarkingas. Paslaugos gyventojams teikiamos ir jomis rūpinamasi panašiai kaip kitose savivaldybėse. Galima pažymėti, kad švietimas šiose savivaldybėse yra valstybės reikalas. Gyventojai čia mokesčius moka tiesiai savivaldybei, o savivaldybė nedidelę dalį mokesčių praveda į valstybės biudžetą. Palyginus gyventojų skaičių su turimu savivaldybių biudžetu išeina , kad vienam gyventojui tenka 1000 eurų metiniame biudžete. Neatsitiktinai turbūt ir šių savivaldybių projektas siekia apie 2-2,5 mln. Savivaldybė tokių projektų per 10 metų susiplanuoja įgyvendinti apie 10 vnt.

Paskutinė aplankyta savivaldybė – Vitorija - Gazteis (Baskų regionas). Miesto merė pasveikino mokomojo vizito dalyvius. Vitorija -  Gazteis žaliojo miesto statusą turinti savivaldybė. Labai rūpinasi oro taršos ir CO2 kiekio mažinimu. Todėl yra labai apželdinta, turi daug parkų, „Natūra 2000“ teritoriją, kurioje yra daug gyvūnų ir paukščių rezervatų. Pagrindinis jų uždavinys – ekologiška subalansuota miesto plėtra. Savivaldybė yra parengusi CO2 mažinimo planą iki 2050 m. taip pat darnaus judumo strategiją. Šioje savivaldybėje daug bendrumo su Taurage, kuri jau dalyvauja projekte su Ispanais dėl žaliojo miesto statuso gavimo.

 

Paskutinė mokymų diena – Lietuvos ambasadoje. Ambasadorė Skaistė Aniulienė, pasveikino Tauragės regiono savivaldybių iniciatyvą atvykti patirties į Ispaniją. „O kodėl ne Ispanija?“ retoriškai klausė ambasadorė. Juk Lietuvą su Ispaniją jungia tas pats tikėjimas, kuris Ispanijoje labai stiprus ir gilus, tas pats tradicinis šeimos supratimas, tas pats rūpinimasis žmogumi. Čia jaučiama labai didelė pagarba jaunimo vyresnio amžiaus žmogui. Ir tikrai – kas pastoviai buvo juntama – tai valdžios dėmesys žmogui, žmogui ir dar kartą žmogui. Kiekvienas darbas pradedamas nuo to ko reikia gyventojui, kad jam būtų kuo patogiau gyventi. Pastebėtas ir didelis gyventojų aktyvumas. Jeigu Madride matėsi streikuojantys gyventojai, tai Burgos mieste, gyventojų apsirengusių tautiniais rūbais būrelis stovėjo po mero langais ir grojo serenadas mero garbei.

 

Mokomojo vizito metu, Tauragės regiono 4 savivaldybių mokymų dalyvių grupę, kaip vieną regioną ir Jurbarko savivaldybę, gražiai pristatė Jurbarko rajono savivaldybės vice meras Saulius Lapėnas. Labai gaila, kad negalėjo dalyvauti Tauragės, Jurbarko, Pagėgių ir Šilalės savivaldybių merai ar jų pavaduotojai bei administracijų vadovai, kuriems patirtis pamatyta Ispanijoje galėjo būti labai naudinga, o ir delegacija būtų solidžiau atrodžiusi prieš priimančių savivaldybių vadovus. Savo savivaldybių linkėjimus ir pastebėjimus pristatė Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto skyriaus vedėja Genovaitė Pukelytė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, Pagėgių savialdybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, projekto vadovė Loreta Razutienė.

Džiugu, kad mokomasis vizitas užsibaigė konkrečiais susitarimais bendradarbiauti, kontaktų apsikeitimu ir Lietuvos ambasadorės pasižadėjimu visokeriopai padėti toliau bendradarbiaujant, rengiant bendrus projektus.

Vaizdo informacija iš mokymų

Oviedo savivaldybė

Burgos savivaldybė

Bilbao savivaldybė 

Vitorija - Gazteis savivaldybė

Lietuvos ambasadoje

Savivaldybės informacija 

 
Atgal   Spausdinti