Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras


Pagėgių savivaldybės
meras
Virginijus Komskis

  
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2017-07-14 -
TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMIOSIOSE TERITORIJOSE KONTROLĖ

Nuo šių metų pradžios šalyje įsigaliojo naujas 2016 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1120 patvirtintas triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašas, kuriame nustatyta triukšmo, kylančio statybų ar remonto metu, kontrolės bei informacijos savivaldybėms pateikimo tvarka.  Nepateikus nustatytos informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti. Apraše savivaldybių administratoriai įpareigojami paskirti triukšmo šaltinių kontrolierius, kurie turi tikrinti, kaip triukšmo šaltinių valdytojai, kurie nėra ūkio subjektai (daugiabučių, vienbučių ir pan. būstų savininkai), laikosi Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo, jau minėto Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo bei Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių, patvirtintų Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-644. Statybos darbų triukšmo kontrolieriumi nuo 2017 m. liepos 12 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-645 yra paskirtas Administracijos Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos vyresnysis specialistas Valdemaras Dikmonas, el.p. v.dikmonas@pagegiai.lt, tel. (8 441) 70400. Jau minėtu 2017 m. liepos 12 d. Administracijos direktorius įsakymu Nr. A1-645 nustatytas ir Pagėgių savivaldybės teritorijoje leidžiamų statybos darbų pradžios laikas nuo 8.00 val. ir pabaigos laikas 19 val. Kitomis valandomis leidžiama dirbti tik tuo atveju, jeigu tai nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu pateikti Statybos darbų triukšmo kontrolieriui pranešimą, kuriame turi būti nurodoma: informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą, triukšmo mažinimo priemonės, galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai. Nepateikus informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti. Kontrolierius ne rečiau kaip kartą per statybos ar remonto darbų laikotarpį patikrina triukšmo šaltinio valdytoją, jeigu gaunami gyventojų skundai dėl triukšmo, atliekamas neplaninis patikrinimas.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas numato, kad Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų, o tas pats administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų. Taigi, baudžiami bus ir tie, kurie nepranešė Savivaldybės administracijai apie remontuojamą butą.

Higienos normoje „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ numatyta, kad nuo 6 val. iki 18 val. leidžiamas ne didesnis nei 45 decibelų (ekvivalentinis) ir 55 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis, nuo 18 iki 22 val. – ne didesnis nei 40 decibelų (ekvivalentinis) ir 50 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis.

Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašas.

  Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės

Dėl leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo ir triukšmo kontrolieriaus paskyrimo

Pagėgių savivaldybės administracijos informacija

 
Atgal   Spausdinti