Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2019-12-16 -
KVIETIMAS Nr. 01 TEIKTI PROGRAMAS FINANSINEI PARAMAI GAUTI

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 03 KULTŪROS, TURIZMO IR SPORTO PLĖTOTĖS PROGRAMOS 4 UŽDAVINIO „PLĖTOTI TURIZMO PASLAUGAS“ ĮGYVENDINIMO

Paraiškos priimamos iki 2019 m. gruodžio 20 d. 15:00 val.

03 KULTŪROS, TURIZMO IR SPORTO PLĖTOTĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TIKSLAI, PRIORITETAI

Pateikta finansavimui programa turi prisidėti prie Pagėgių savivaldybės 2011-2021 metų strateginio plėtros plano:

I prioriteto „Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono vystymas per verslo plėtrą, investicijų skatinimą, infrastruktūros gerinimą ir turizmą“ 1.4. tikslo. Tobulinant turizmo valdymą savivaldybėje, formuoti išskirtinį savivaldybės įvaizdį, plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą.

III prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 3.2.1. uždavinio „Gerinti kultūrinių paslaugų kokybę vietos gyventojams“, 3.2.2. uždavinio „Saugoti krašto kultūrines tradicijas ir siekti kultūros sektoriaus socialinio-ekonominio efektyvumo“ priemonių įgyvendinimo“.


 

PATEIKTOS FINANSAVIMUI PROGRAMOS TIKSLAS

Pateiktos finansavimui programos tikslas turi atitikti Pagėgių savivaldybės strateginio veiklos plane 03 Kultūros, turizmo ir sporto plėtotės programos 4 uždavinio „Plėtoti turizmo paslaugas“ tikslą - „Skatinti Pagėgių krašto turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrą, krašto reprezentavimą, vietinių ir užsienio turistų srautų didėjimą, prisidedant prie krašto ekonomikos gerėjimo“.

PATEIKTOS FINANSAVIMUI PROGRAMOS PRIEMONĖS IR VEIKLOS

Pateiktos finansavimui programa turi siekti įgyvendinti Pagėgių savivaldybės strateginiame veiklos plano 03 kultūros, turizmo ir sporto plėtotės programos, 4 uždavinio „Plėtoti turizmo paslaugas“ numatytą priemonę - 01.04.01. „Teikti kokybiškas paslaugas turistams ir TIC lankytojams, viešinti ir populiarinti Pagėgių kraštą leidiniuose, virtualioje erdvėje, įvairiuose renginiuose, vykdyti projektinę veiklą“ bei vykdyti numatytas veiklas:

01.04.01.01. Turizmo informacijos apie Pagėgių savivaldybę rinkimas, kaupimas, nemokamas teikimas;

01.04.01.02. Turizmo viešinimo, lokalių ir tarptautinių populiarinimo kampanijų ir renginių vykdymas;

01.04.01.03. Pagėgių savivaldybės kaip turizmo regiono įvaizdžio gerinimas, reklamavimas;

01.04.01.04. Turistinių, informacinių ir istorinių leidinių leidimas, platinimas;

01.04.01.05. Dalyvavimas formuojant lokalias ir tarptautines turizmo informacines sistemas, dalyvavimas turizmo parodose;

01.04.01.06.Nemokamos informacijos teikimas turistams, krašto svečiams apie lankytinas vietas Pagėgių savivaldybėje ir Lietuvoje;

01.04.01.07.Vietos gidų, edukacinių programų ir kitų rekreacinių paslaugų teikimas;

01.04.01.08.Bendradarbiavimas su vietos turizmo paslaugų teikėjais;

01.04.01.09.Projektinės veiklos vykdymas.

PROGRAMOS PATEIKIMAS

Programą gali teikti tik juridiniai asmenys, ne biudžetinės įstaigos, registruotos ir veikiančios  Pagėgių savivaldybėje, vykdančios turizmui skatinti skirtas veiklas ir teikiančios turizmo paslaugas gyventojams, svečiams ir turistams

Programų teikėjai iki kvietime nurodytos datos Komisijai pateikia nustatytos formos Programą (originalą), su priedais:

- juridinio asmens registracijos kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;

- juridinio asmens įstatų kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;

- banko rekvizitus įrodančius dokumentus, patvirtintus organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;

-detalizuotą veiklos planą ir programos sąmatą, paskirstytą ketvirčiais ir patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;

- dokumentai, pagrindžiantys iš kitų finansavimo šaltinių gaunamą dalinį finansavimą;

- kitą papildomą su programa susijusią medžiagą, kurią, programos teikėjo manymu, reikia pateikti.

8. Pateikiami dokumentai turi būti sunumeruoti, susegti, paskutinio lapo antroje pusėje įrašo­mas bendras programos lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas organizacijos antspaudu ir vadovo parašu.

9. Paraiškos pateikiamos: 1 originalas su vadovo parašais, antspaudais ir 1 elektroninė visų dokumentų kopija.

10. Programą su priedais pateikti užklijuotame voke su užrašu:

 

„KVIETIMAS Nr. 01 TEIKTI PROGRAMAS FINANSINEI PARAMAI GAUTI

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 03 KULTŪROS, TURIZMO IR SPORTO PLĖTOTĖS PROGRAMOS 4 UŽDAVINIO „PLĖTOTI TURIZMO PASLAUGAS“ ĮGYVENDINIMO“

NEATPLĖŠTI IKI KVIETIMO TERMINO PABAIGOS“

 

Adresu: Vilniaus g. 11, (206 kab.) Pagėgiai LT-99288.

 

Tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Vertinimo kriterijų lentelė

Kontaktiniai asmenys:

Pagėgių savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Ingrida Jokšienė, 8 441 482, el.p. i.joksiene@pagegiai.lt

Pagėgių savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė (mentorė)

Loreta Razutienė, 8 441 70413, el.p. l.razutiene@pagegiai.lt

 

 
Atgal   Spausdinti