Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2020-04-08 -
IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS APSISPRENDĖ DĖL PRIORITETINIŲ PROJEKTŲ

Pagėgių savivaldybės seniūnijose vyko išplėstinės seniūnaičių sueigos, kuriose apsispręsta priimti prioritetines veiklas dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo.

Kiekviena seniūnaičių sueiga protokolu patvirtino šias prioritetines veiklas:

Seniūnija

 

Protokolo data, Nr.

Prioritetinės veiklos

Pagėgių seniūnija

 

2020-03-27 protokolas Nr. 8-18

11.5., 11.3., 11.1. veiklos

Lumpėnų seniūnija

 

2020-03-24 protokolas Nr. K12-7

11.5., 11.3., 11.1. veiklos

Vilkyškių seniūnija

 

2020-03-25 protokolas Nr. 15-1

11.5., 11.4., 11.1., 11.2., 11.3. veiklos

Natkiškių seniūnija

 

2020-03-25 protokolas Nr. VN-5

11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. veiklos

Stoniškių seniūnija

 

2020-03-26 protokolas Nr. 6-6

11.3., 11.4., 11.1., 11.2., 11.5. veiklos

Veiklos aprašytos Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A1-250 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ II skyriuje.


 

Pagėgių savivaldybės patvirtintame apraše numatytos 5 tinkamos finansuoti veiklos:

11.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

11.2. veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

11.3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

11.4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija;

11.5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).

Pagėgių savivaldybės seniūnijų išplėstinėms seniūnaičių sueigoms apsisprendus dėl prioritetinių veiklų patvirtinimo, Pagėgių savivaldybė artimiausiu metu skelbs kvietimą (konkursą) teikti paraiškas projektų finansavimui gauti.

Lėšų paskirstymo Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Pagėgių savivaldybėje 2020 metams įgyvendinimui sąrašas:

Eil. nr.

Seniūnijos pavadinimas

Skirta lėšų Eur

1.

Pagėgių seniūnija

1880

2.

Lumpėnų seniūnija

865

3.

Stoniškių seniūnija

1182

4.

Vilkyškių seniūnija

1043

5.

Natkiškių seniūnija

779

 

Aprašas dėl priemonės įgyvendinimo

Pagėgių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Lumpėnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Vilkyškių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Natkiškių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Stoniškių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

 

Guoda Kazakevičienė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja

 
Atgal   Spausdinti