Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2020-05-19 -
Tarybos posėdis

2020 m. gegužės 28 d., 12.00 val., nuotoliniu būdu vyks Pagėgių savivaldybės VI-jo šaukimo tarybos 15-asis posėdis.


 Posėdžio klausimai

Komitetų posėdžiai vyks:

Teritorijų ir kaimo reikalų – 2020 m. gegužės 25 d. (pirmadienį), 11.00 val.

Strateginio planavimo - 2020 m. gegužės 25 d. (pirmadienį), 13.00 val.

Ekonomikos ir finansų –  2020 m. gegužės 26 d. (antradienį), 10.00 val.

Socialinių reikalų ir teisėtvarkos – 2020 m. gegužės 26 d. (antradienį), 13.00 val.


Pagėgių savivaldybės VI šaukimo tarybos 15-ojo posėdžio preliminari darbotvarkė

 1. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 15-ojo posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. T1-55 Dėl Pagėgių savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 3. T1-56 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 "Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 4. T1-62 Dėl nuompinigių už Pagėgių savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 5. T1-73 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 6. T1-72 Dėl buto pardavimo Vidai Pavlovienei.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 7. T1-97 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 8. T1-98 Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 9. T1-109 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. Sprendimo Nr. T-66 "Dėl materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės viešajai įstaigai "Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ pripažinimo netekusiu galios.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.       
 10. T1-102 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 11. T1-120 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Sodo g. 18, Natkiškių kaime, Natkiškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje, pirkimo.
  Rengėja – Laimutė Šegždienė, Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 12. T1-110 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2020 metams.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Turto ir ūkio skyriaus vedėjas.
 13. T1-112 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2021 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Turto ir ūkio skyriaus vedėjas.
 14. T1-111 Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, turto ir ūkio skyriaus vedėjas.
 15. T1-114 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Turto ir ūkio skyriaus vedėjas.
 16. T1-122 Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2019 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Turto ir ūkio skyriaus vedėjas.
 17. T1-113 Dėl biudžetinės įstaigos M. Jankaus muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.
  Rengėjas – Bronislovas Budvytis, Turto ir ūkio skyriaus vedėjas.
 18. T1-121 Dėl Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.
  Rengėja - Ingrida Jokšienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
 19. T1-101 Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos ir Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas prie Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos, sąlygų aprašų ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 20. T1-103 Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2020-2021 mokslo metams nustatymo.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 21.  T1-104 Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 22. T1-116 Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 23. T1-100 Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.
  Rengėja – Virginija Sirvidienė, Švietimo, kultūros ir sporto o skyriaus vedėja.
 24. T1-105 Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėja – Kristina Tutlienė, Civilinės metrikacijos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).
 25. T1-106 Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų plano patvirtinimo.
  Rengėja – Kristina Tutlienė, Civilinės metrikacijos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).
 26. T1-86 Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras” vadovo 2019 metų veiklos ataskaitai.
  Rengėja – Kristina Tutlienė, Civilinės metrikacijos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja).
 27. T1-118 Dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir prie vandens telkinių bei ant paviršinių vandens telkinių ledo Pagėgių savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.
  Rengėja – Ingrida Zavistauskaitė, Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyresnoji specialistė.
 28. T1-107 Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
  Rengėja – Birutė Danielienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.
 29. T1-117 Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės šeimos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai.
  Ligita Kazlauskienė, Šeimos komisijos pirmininkė.
 30. T1-115 Dėl pritarimo paraiškos „LT – PL bendradarbiavimo stiprinimas krizių valdymo ir saugumo srityse“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimo.
  Rengėja – Guoda Kazakevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 31. T1-119 Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto bei psichikos negalia plėtra Tauragės regione, Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.
  Rengėja – Viktorija Ūselienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.
 32. T1-99 Dėl pritarimo projekto „Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.
  Rengėja – Rasa Žuklijūtė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.
 33. T1-108Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
  Rengėjas – Eugenijus Dargužas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.
 
Atgal   Spausdinti