Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2021-04-06 -
KVIEČIAME TRADICINES RELIGINES BENDRUOMENES IR BENDRIJAS TEIKTI PARAIŠKAS

Kviečiame tradicines religines bendruomenes ir bendrijas teikti paraiškas pagal Strateginio veiklos plano 6 programos „NVO, bendruomenių ir SVV rėmimo ir jaunimo politikos plėtros programa“ 01 uždavinio „Remti savivaldybės NVO, bendruomenių veiklą“, 06.01.02 priemonės „Prisidėti prie Apeigų paslaugų gerinimo religinėms bendrijoms ir bendruomenių nariams Pagėgių savivaldybėje“.


 

Pagėgių savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisijos posėdyje nutarta šiais metais remti šiuos prioritetus:

  • maldos namų ir jos priklausinių išlaikymo išlaidų kompensavimui;
  • tradicinių religinių bendruomenių teikiamų projektų daliniam finansavimui;
  • tradicinių religinių bendruomenių kulto pastatų ar jų dalių bei patalpų statybos, remonto, konservavimo ir restauravimo darbams atlikti;
  • nukentėjusiems maldos namams bei jos priklausiniams nuo nenugalimos jėgos (gaisro, gamtos stichijų ir pan.);
  • bažnytiniam inventoriui įsigyti.

PASTABA: dėl susiklosčiusios situacijos Lietuvoje, komisija nusprendė šiais metais neremti organizuojamų jubiliejinių renginių.

Paraiškos registruojamos nuo 2021 m. balandžio 6 d. iki 2021 m. balandžio 23 d.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.  Paraiška turi būti pateikiama kartu su lydraščiu ir pristatyta Pagėgių savivaldybės administracijai, adresu Vilniaus g. 11, Pagėgiai (paraiškos lapai privalo būti sunumeruoti; paskutinio lapo antroje pusėje įrašomas bendras paraiškos lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas organizacijos antspaudu ir vadovo parašu, paraiška pateikiama originali (vienas egzempliorius); susegta paraiška pateikiama voke; vokas su paraiška paliekamas nurodytu adresu, įėjus pro pastato paradines duris ant stalelio).

Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti:

  • organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;
  • organizacijos įstatų kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;
  • išlaidas patvirtinančių dokumentų, jei prašoma religinių bendruomenių ir bendrijų registra­cijos išlaidoms kompensuoti, kopijas;
  • dokumento, įrodančio, kad religinėms bendruomenėms ir bendrijoms paskirta parama iš Naciona­linių, Europos Sąjungos ar kitų užsienio fondų, jei prašomos lėšos yra skirtos nevyriausybinių orga­nizacijų parengtam projektui bendrafinansuoti, kopiją;
  • kitą papildomą su projektu susijusią medžiagą, kurią, paraiškos teikėjo manymu, reikia pateikti.

Informaciją apie konkursą teikia:

 Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Guoda Kazakevičienė, tel. nr. (8 441) 70 413, el. p. g.kazakeviciene@pagegiai.lt

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Virginija Kubilienė, tel. nr. 869958411, el. p. v.kubiliene@pagegiai.lt


Paraiškos forma, spauskite čia.

Paraiškos vertinimo kriterijai, spauskite čia. 

 
Atgal   Spausdinti