Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos V-ojo šaukimo 17-ojo posėdžio, vykusio 2016 m. rugpjūčio 25 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-147

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-148

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui.

 
 1.  

T-149

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareigybių aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekus galios.

 
 1.  

T-150

Dėl konkursinių pareigų Pagėgių savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (nauja redakcija).

Pripažintas netekusiu galios 2018 m sausio 25 d. sprendimu Nr. T-11 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl konkursinių pareigų Pagėgių savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (nauja redakcija)“ pripažinimo netekusiu galios.“
 1.  

T-151

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės Dainoros Butvydienės paskyrimo koordinuoti paramos užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai teikimą Pagėgių savivaldybės teritorijoje.

 
 1.  

T-152

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 − 2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo.

Papildytas 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-195 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 − 2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo“ papildymo."
 1.  

T-153

Dėl lėšų skyrimo Žukų evangelikų liuteronų parapijos projektui ,,Stogo, fasadų ir pamatų tvarkyba“.

 
 1.  

T-154

Dėl pritarimo projekto „Modernizuoti veikiančius socialinės globos namus Pagėgiuose, senyvo amžiaus asmenims, siekiant gerinti įstaigos infrastruktūrą“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.                                                                       

Pakeistas 2016 m lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-224 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl pritarimo projekto „Modernizuoti veikiančius socialinės globos namus Pagėgiuose senyvo amžiaus asmenims, siekiant gerinti įstaigos infrastruktūrą“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ 1 punkto pakeitimo“
 1.  

T-155

Dėl pritarimo projektų paraiškų rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“.

 
 1.  

T-156

Dėl pritarimo projekto „Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

Pakeistas 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-99 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl pritarimo projekto „Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo."
 1.  

T-157

Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

Pakeistas 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-46 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje“ paraiškų rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo."
 1.  

T-158

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl turto perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn” papildymo.

 
 1.  

T-159

Dėl lėšų, gautų už parduotą Pagėgių savivaldybės nekilnojamąjį turtą, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-160

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 
 1.  

T-161

Dėl sutikimo priimti Pagėgių savivaldybės nuosavybėn Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta” internetinę svetainę www.mazoji-lietuva.lt (online).

 
 1.  

T-162

Dėl pritarimo Pagėgių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programai.

 Pripažintas netekus galios 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-146 "Dėl pritarimo Pagėgių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programai."
 1.  

T-163

Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-164

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų.

Pripažintas netekusiu galios 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-9 "Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų."
 1.  

T-165

Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą.

Pripažintas netekusiu galios 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-10 "Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą."

Pakeistas 2016 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-182 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą“ pakeitimo"

 1.  

T-166

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės  mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą.

Pripažintas netekusiu galios 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-11 " Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės  mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą."

Pakeistas 2016 m. rusgėjo 9 d. sprendimu T-183 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą“ pakeitimo"

 1.  

T-167

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės  mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą.

Pripažintas netekusiu galios 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-12 "Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės  mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą."

Pakeistas 2016 m. rusgėjo 9 d. sprendimu T-184 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą“ pakeitimo"

 1.  

T-168

Dėl leidimo Pagėgių pradinės mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą.

Pripažintas netekusiu galios 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-13 "Dėl leidimo Pagėgių pradinės  mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą."

Pakeistas 2016 m. rusgėjo 9 d. sprendimu T-185 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą“ pakeitimo"

 1.  

T-169

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą.

Pripažintas netekusiu galios 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-14 " Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą."

Pakeistas 2016 m. rusgėjo 9 d. sprendimu T-186 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą“ pakeitimo"

 1.  

T-170

Dėl leidimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą.

Pripažintas netekusiu galios 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T- 31 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio  25 d. sprendimo Nr. T-170 „Dėl leidimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą“ pripažinimo netekus galios. "

Pakeistas 2016 m. rusgėjo 9 d. sprendimu T-187 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-170 „Dėl leidimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą“ pakeitimo"

 1.  

T-171

 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (5). 
1 priedas
3 priedas
4 priedas
8 priedas 

 
 1.  

T-172

Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros.

 
 1.  

T-173

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos  2015 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo“ pakeitimo.